Fakta om radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Den største helseproblemet ved radoneksponering er økt risiko for lungekreft. Radon regnes som viktigste hovedårsak for lungekreft etter røyking. Det anslås at radon forårsaker 300 dødsfall årlig. På sidene til Statens strålevern og hos DIBK kan man lese om radon og hvordan man skal unngå edelgassen. Staten har også laget en strategi for å redusere radoneksponering i Norge slik at man får redusert faren.